۱۱/۰۸/۱۳۸۷

شهدای بهائی: جناب مهرداد مقصودی

شهدای بهائی: جناب مهرداد مقصودی

جناب مهرداد مقصودی در تاریخ 21 خرداد 1342 در میاندوآب در خانواده بهائی چشم به جهان گشود. نام پدرش فضل الله و نام مادرش طاهره بود. تا سال 1357 که ضوضای میاندوآب به وقع پیوست ساکن آن شهر بود سپس برای ادامه تحصیل در مقطع دبیرستان به ارومیه رفت. در زمان بازداشت در سال سوم دبیرستان مشغول به تحصیل بود.

در ایام تابستان و حتی فصول دیگر به کارهای مختلف می پرداخت تا مخارج تحصل خود را فراهم کند. روزی در سر کلاس تعلیمات دینی در ارومیه مطلب به دیانت بهائی کشیده شد و معلم، مطالبی را که در ردّیه ها موجود بود، عنوان نمود. مهرداد مورد استهزاء معلم و شاگردان قرار گرفت که موجب شد به مخالفت و پاسخ گوئی با افکار و اتهامات وارده بر دیانت بهائی برخیزد.

در طی این موضوع اخطاریه ای برای احضار او صادر گردید و بالاخره روزی تعدادی از پاسداران به محل مدرسه رفته، او را دستگیر نموده به خانه بردند و پس از تفتیش منزل، کلیّه کتب و نوشتجات دینی او را مصادره کرده و او را نیز به زندان فرستادند.

دستگیری مهرداد در تاریخ 11 دی ماه 1364 در دبیرستان امام خمینی شهرستان ارومیه و توسط چهار پاسدار صورت گرفت.

پس از یک هفته، اولین اجازه ملاقات داده شد. در تمام مدت زندانی و گرفتاری، یک بار به علت بیماری به مدت چهل روز به ایشان مرخصی داده شد که در این مدت در طهران تحت نظر پزشکان مختلف بودند. همگی نظر دادند که او باید استراحت کند و به زندان باز نگردد ولی بالاخره این جوان نازنین را باز به زندان برگرداندند. آخرین ملاقات که با مادر دلسوخته خود داشته در تاریخ 13 بهمن 1365 بود.

در پانزدهم بهمن ماه در بند سیاسی زندان ارومیه ایشان را در حمام سوزاندند. مهرداد پس از انتقال به بیمارستان در ارومیه و سپس در تبریز در روز هفدهم بهمن ماه 1365 به مقام شهادت نائل گردید.

تدفین در گورستان وادی رحمت تبریز در همان روز و در حضور بهائیان و با آئین دیانت بهائی صورت گرفت. پس از شهادت او، خانوادۀ ایشان این موضوع را از طریق قانونی مورد پیگیری قرار دادند. در تاریخ 21 فروردین 1367 از طرف دادگستری آذربایجان جمهوری اسلامی طی اخطاریّه ای خطاب به پدر سرگردان او اطلاع دادند که حق تعقیب پرونده را ندارد.

ماخذ: پروازها و یادگارها، ماه مهر گلستانه، چاپ 1371

هیچ نظری موجود نیست: