۹/۰۲/۱۳۸۷

شهدای بهائی: جناب بهمن دهقانی

شهدای امر بهائی: جناب بهمن دهقانی

بهمن دهقانی محمدی در تاریخ سیزدهم دی ماه 1319 در محمدیه کرون از توابع نجف آباد از پدری به نام حاج محمد و مادری به نام زهرا بیگم قدم به عرصه وجود گذاشت.

در محل سکونت خود مغازه ای دایر کرد و پس از ازدواج در سال 1343، صاحب هفت فرزند شد.

جناب بهمن دهقانی طی سالیان متمادی و تا زمان شهادت، عضو محفل روحانی محلی محمدیه بود. خانواده ایشان در محلی زندگی می کردند که اکثر افراد آن اعم از بهائی و غیر بهائی با هم نسبت خویشاوندی داشتند بنابراین تا آن زمان بهائیان آن محل از تضییقات و صدمات مصون مانده بودند. تا اینکه پس از انقلاب اسلامی، هیجان و ضوضاء مردم بر ضد بهائیان شروع شد.

در ساعت دوازده و نیم نیمه شب بیست نهم آبان ماه 1362 حرکت دسته جمعی در آن ده به وجود آمد. اهالی که توسط افرادی تحریک شده بودند، به منزل ایشان هجوم آوردند و آنقدر با سنگ بر سرش کوفتند تا اینکه آن وجود نازنین، جان سپرد.

در روز اول آذر ماه، جسد این شهید بزرگوار را با مراسم بهائی و با حضور عده قلیلی در گلستان جاوید نجف آباد به خاک سپردند. این گلستان بعداً تخریب شد و بنای آموزش و پرورش در آنجا احداث گردید.

ماخذ: پروازها و یادگارها، ماه مهر گلستانه، چاپ شرکت سوپریم، 1371

هیچ نظری موجود نیست: